Чешский хоккейный лагерь

Rádi Vás přivítáme v Česku

Všeobecně závazné podmínky

Všeobecně závazné podmínky rezervace účasti na akcích hokejové školy Elgraff prostřednictvím internetu.

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují rezervace míst na sportovních akcích provozovaných Elgraff s.r.o. IČ 26108941 (dále jen „provozovatel“)[1] prostřednictvím internetu, a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva provozovatele a zákazníka a platí pouze při rezervaci míst na sporotovních akcích přes internet.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, rezervací místa na sportovní akci vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem.

Rezervace místa na sportovních akcích

Zákazník bere na vědomí, že rezervace místa (účasti )na sportovní akci je závazná a v případě, že ve stanoveném čase před zahájením akce zákazník neuhradí zálohu ve stanovené výši, rezervace zaníká.

Pro rezervaci místa na sportovní akci zákazník vyplní formulář objednávky umístěný na webových stránkách www.elgraff.cz a odešle ho prostřednictvím těchto webových stránek nebo na email Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Provozovatel udělá rezervace na základě obdržené objednávky a zaplacené zálohy.

Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.

Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace zákazníkem.

Cena a záloha při rezervaci

Cena za akce se uvádí na webových strankách provozovatele. Provozovatel není platcem DPH.

Zákazník pro rezervaci 1 místa na sportovní akci musí zaplatit nevratnou zálohu ve výši 100 eur, která se započítává do ceny za program (akce). Záloha se účtuje za konkrétní akci, která je vždy uvedená při zadávání objednavky. Zaplacená záloha se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak.

Reklamační řád

Nestandardní situace při rezervaci a v průběhu konání akce a vracení zálohy upravuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním přihlášky souhlasí přihlašující se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje") do databáze společnosti ELGRAFF s.r.o., se sídlem Olšanská 2898/4f, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 26108941 (dále jen „Správce") tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Záruky

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu http://www.elgraff.cz a s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude akce provozovatel rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na webovém portálu http://www.elgraff.cz .

Podmínky místa konání akce

Rezervací místa na akci vyjadřuje zákazník souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2015

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. rezervace mista na sportovních akcích prostřednictvím www.elgraff.cz

Nestandardní situace vzniklé při rezervaci av průběhu konání akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele.

V případě, že při rezervaci prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání částky z účtu zákazníka, ale častka nebyla připsána na účet provozovatele, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musíte uplatnit v bance, která Vám vystavila platební kartu, jejímž prostřednictvím platba proběhla.

Vracení zálohy

Provozovatel vratí zákaznikovi zaplacenou zálohu pouze v případě že se akce neuskuteční, a to maximálně do 7 dnů od planované akce. Zákazník musí písemně sdělit provozovateli rezervovanou akci, jméno a příjmení zákazníka a číslo účtu, na který má být zaplacená záloha poukázána případně domluvit s provozovatelem jiný způsob vracení zaplacené zálohy (např. Rezervace místa na jiné akci). Pokud žádost nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena.

Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení na webových stránkách www.elgraff.cz nebo formou odpovědi na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2015.

 

 

 

[1] Akce jsou pořadané ve spolupráci s SportsEvents s.r.o. IČ 24804266

RussianČeštinaEnglish

E-mail: info@elgraff.cz

Тел.: +420 773-266-781

говорим по-русски !

VIBER / WhatsApp

Скайп: elgraff1

Адрес: Na Ostrově 816,

266 01, Beroun,

Czech Republic

Информация

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙНЫЙ КУРС 
В ПРАГЕ

с 25 по 31 марта 2019

с 15 по 21 апреля 2019